Υπέρ της διάσωσης και ανάδειξης του υστεροαρχαϊκού Ναού που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών τάχθηκε με απόφασή του, που έλαβε κατά την 26η συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα μετά από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμόπουλου, σχετικά με το ζήτημα της κατάχωσης του υστεροαρχαϊκού Ναού της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί μοναδικό μνημείο στο κέντρο της πόλης, επί της πλατείας Αντιγονιδών, και αφού ετέθησαν υπόψη του σώματος σχετικά έγγραφα του Σωματείου Φίλοι του Πρασίνου Θεσσαλονίκης και σχετική εισήγηση της προϊσταμένης της ΙΣΤ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων Βασιλικής Μισαηλίδου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

— Να επιβεβαιώσει παλαιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ. Αριθμ. 857/2009) που αφορά την ανάδειξη και συντήρηση των αρχαιοτήτων στην Πλατεία Αντιγονιδών από το Υπουργείο Πολιτισμού.

— Να απαιτήσει την άμεση εύρεση πόρων από το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η απαλλοτρίωση του οικοπέδου όπου βρίσκεται ο υστεροαρχαϊκός Ναός στην περιοχή της Πλατείας Αντιγονιδών και εν συνεχεία να αναδειχθεί και να ενταχθεί στην ευρύτερη περιοχή το συγκεκριμένο μνημείο.