Σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων τον Ιούνιο του 2012 σημειώθηκε μείωση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 12,5%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 25,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Στους αρχαιολογικούς χώρους επίσης παρατηρείται μείωση των επισκεπτών κατά 10,1% και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 27,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρατηρείται μείωση 1,9% στους επισκέπτες των Μουσείων και μείωση 24,5% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στους επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων παρατηρείται αύξηση 8,3% αλλά μείωση 24,3% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.