Στην πανελλαδική δράση «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2012. Παντέχνου πυρός σέλας – Λαμπερές ιστορίες φωτιάς» του υπουργείου Παιδείας συμμετέχει στις 11 και 12 Οκτωβρίου το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού, φέρει τον τίτλο «Το ωμό και το ψημένο, ή πώς μεγάλωσε ο ανθρώπινος εγκέφαλος» και θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Υπεύθυνη του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η Ελένη Κοτζαμποπούλου.

Το πρόγραμμα θα ξετυλίξει το ταξίδι της μεγάλης ανθρώπινης οικογένειας από τις σαβάνες της Αφρικής πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια ως την εξάπλωση των σύγχρονων ανθρώπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ερωτήματα, οι επιστημονικές θεωρίες και τα πιο πρόσφατα αρχαιολογικά δεδομένα σχετικά με το πότε και πώς οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη φωτιά, γιατί ο έλεγχος της φωτιάς ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα για τον πολιτισμό και ποια ήταν τα οφέλη του μαγειρέματος της τροφής για τη βιολογική και κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται στην αίθουσα του μουσείου με τα παλαιότερα πολιτισμικά κατάλοιπα της παλαιολιθικής εποχής που έχουν εντοπιστεί στην Ήπειρο και θα υποστηρίζεται από ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή προβολή.

Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές της στ’ τάξης του Δημοτικού και σε μαθητές της α’ τάξης του Γυμνασίου, έχει τον τίτλο «Άσβεστο πυρ» και θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.

Το πρόγραμμα αυτό, με υπεύθυνη την Αγγελική Πανάτση, αναφέρεται στην ιερή φωτιά που έκαιγε στο πρυτανείο της πόλης και που έσβηνε μόνο όταν η πόλη βρισκόταν σε κίνδυνο. Η ιερή φωτιά ανήκε σε όλους τους πολίτες και αποτελούσε σύμβολο ισονομίας και δικαιοσύνης. Το πρυτανείο ήταν άσυλο ιερό των Ικετών, τόπος υποδοχής για τους ξένους και χώρος σίτισης των πρυτάνεων. Στο ιερό της Δωδώνης πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα διοικητικού χαρακτήρα.

Μέσω του προγράμματος οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη «συμβολική οικία» της πόλης, με την πολιτική και θρησκευτική της σημασία, για τις λειτουργίες του χώρου, καθώς και για τελετουργίες που λάμβαναν χώρα εκεί κατά την αρχαιότητα.