Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου με τίτλο «Ανάδειξη – Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – Ναός Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο» που υλοποιεί από το 2010 στην πόλη της Άρτας η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στους εν λόγω αρχαιολογικούς χώρους, η ανάδειξή τους ως οργανικών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άρτας και η ένταξή τους στο δίκτυο των επισκέψιμων μνημείων της.

Στον χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης, που αποτελείται από απαλλοτριωμένα και υπό απαλλοτρίωση οικόπεδα κατά μήκος της οδού Κομμένου, τμήμα του δυτικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης τελεί υπό ανασκαφή και ανάδειξη, προκειμένου να αποδοθεί στο κοινό ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος με την περάτωση του έργου. Πλατειά, μνημειακή, αρχαία λεωφόρος και ταφικοί περίβολοι εκατέρωθεν, με τάφους διαφόρων τύπων, μαρτυρούν τα αρχαία ταφικά έθιμα και πρακτικές. Οι ανασκαφές, που διενεργούνται συνεχώς από το 2010, εμπλουτίζουν την εικόνα της αρχαίας πόλης, καθώς και τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, ενώ συμπληρώνουν την εικόνα από προηγούμενες ανασκαφικές έρευνες.

Κατά το τρέχον έτος, επεκτάθηκε μάλιστα η έρευνα σε νέα έκταση κατά μήκος της οδού Κομμένου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης κατά τη φάση ανάδειξης του χώρου και έγιναν οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εν λόγω οδό. Παράλληλα, γίνονται τακτικές αποψιλώσεις και καθαρισμοί του χώρου, καθώς και μικροστερεώσεις λιθοδομών σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Τέλος, έχει εκπονηθεί μελέτη για την οριστική διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου, μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στο κυρίως θέατρο κατά το 2011, οι εργασίες συνέχισαν στα ανατολικά, στα απαλλοτριωμένα από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού οικόπεδα. Με μηχανικά μέσα πραγματοποιήθηκε αποχωμάτωση του περιφραγμένου χώρου, ενώ μεταξύ των δύο σκαμμάτων διατηρήθηκε προσωρινά δίοδος πλάτους περίπου 2 μ. για τη διέλευση των πεζών. Κατά την αποχωμάτωση αποκαλύφθηκε τμήμα βυζαντινού κλιβάνου, ενώ από τις ανασκαφικές έρευνες αποκαλύφθηκαν λείψανα ορθογώνιου κτηρίου, δημόσιου ίσως χαρακτήρα, θεμελιωμένου πάνω σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αρχαιότερων φάσεων του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας Αμβρακίας.

Για την συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο ενδιάμεσο τμήμα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη μεταφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω., τα οποία τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ικριώματα ειδικά κατασκευασμένα για το λόγο αυτό, ενώ περιμετρικά του ανασκαμμένου χώρου και κατά μήκος του περιβόλου του Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, πρόκειται να διαμορφωθεί προσωρινή δίοδος για τη διέλευση των πεζών. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής θα εκπονηθεί μελέτη για την οριστική διαμόρφωση και ανάδειξη του χώρου.

Στα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών η Προϊσταμένη της ΛΓ΄ΕΠΚΑ κυρία Χριστίνα Μερκούρη μεταξύ άλλων ανέφερε: «Επειδή το Μικρό Θέατρο είναι στο κέντρο της πόλης για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη διέλευση των πεζών και ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος αγαπητός, να μην τον κλείσουμε, αποφασίσαμε να υπάρχει μια μικρή δίοδος περίπου ενός 1,20 μ. που θα είναι στο χώρο που γειτνιάζει με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτός είναι ένας χώρος ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή είναι απαλλοτριωμένος απλώς έχει φυτευτεί από την εκκλησία. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον ιερέα π. Βασίλη Τρομπούκη ο οποίος είναι ιδιαίτερα θετικός. Μάλιστα αυτές τις μέρες είχαμε επικοινωνία για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μηχανικοί του έργου, να γίνει αυτή η δίοδος, το πέρασμα από κει ούτως ώστε περιμετρικά του χώρου να περνούν οι πεζοί, προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το χώρο, πώς θα ενοποιηθεί για να δούμε μετά στη συνέχεια τι θα γίνει όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη.

»Είχαμε μιλήσει για μία πεζογέφυρα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες να δούμε τι ευρήματα υπάρχουν, τι χρειάζεται να γίνει για την προστασία και την ανάδειξή τους και να δούμε μετά πώς θα γίνεται η διέλευση των πεζών εκεί και πώς θα αξιοποιηθεί αυτό στο κέντρο της πόλης. Οπότε και αυτό το έργο προχωράει. Οι προετοιμασίες για την πρόχειρη διάβαση έχουν ξεκινήσει. Τις επόμενες μέρες πρέπει να ρίξουμε την περίφραξη από το χώρο του Μικρού Θεάτρου και να προχωρήσουμε στην αποδόμηση του ασφαλτοτάπητα. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τη διάβαση αυτή για να περνάει ο κόσμος και κερά να κλείσουμε τη μέχρι σήμερα διάβαση αυτού του ασφαλτοστρωμένου δρόμου».

Οι εργασίες συνεχίζονται και στο χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης σε όλους τους τομείς για τον οποίο η κυρία Μερκούρη ανέφερε: «Έρχονται στο φως πλήθος τάφων διαφόρων τύπων. Πρόσφατα κάναμε και πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε μία τροποποίηση της αρχικής μελέτης για να μπορεί να γίνει αντιστήριξη των πρανών για την ασφάλεια των κτιρίων που υπάρχουν και του χώρου και άλλαξαν μετά από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα στη Νεκρόπολη και κάποιες εκτιμήσεις που είχαμε κάνει στην αρχή. Οπότε αυτή η μελέτη – τροποποίηση πέρασε από το ΚΑΣ, απλώς πρέπει τώρα με βάση και τις παρατηρήσεις και τους όρους του ΚΑΣ θα περάσουμε στην εκπόνηση οριστικών μελετών που είναι και οι μελέτες εφαρμογής. Δηλαδή στο κάθε κομμάτι που θέλουμε στη Δυτική Νεκρόπολη θα γίνει και μια εξειδικευμένη μελέτη, όπως είναι η στατική, η γεωτεχνική μελέτη, για να μπορέσουμε αφού γίνουν αυτές οι μελέτες να περάσουμε μετά και στην υλοποίηση και στο κλείσιμο του έργου».