Αύξηση των επισκεπτών των μουσείων τον Μάρτιο σε ποσοστό 19,8%, αλλά μείωση των εισπράξεων κατά 18,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 προκύπτει σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει αύξηση των επισκεπτών κατά 68% αλλά μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 31,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρατηρείται μείωση 4,1% στους επισκέπτες των μουσείων καθώς και μείωση 28,5% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Για την ίδια περίοδο παρατηρείται αύξηση 51,9% στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων αλλά μείωση 31% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών είχαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (236,7%), το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας (137,2%) και το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (111,2%).

Την ίδια περίοδο, η μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών παρατηρήθηκε στους αρχαιολογικούς χώρους των Δελφών (210,9%), της Επιδαύρου (94%) και της Ακρόπολης (59,9%).