Συνέδριο με τίτλο «Mediterráneos 2012″: International Conference of Junior Researchers in Mediterranean and Near Eastern Languages and Cultures» και με θέμα τις γραπτές και προφορικές παραδόσεις της Μεσογείου διοργανώνει το Ινστιτούτο Γλωσσών και Πολιτισμών της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής της Μαδρίτης (Ισπανία).

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε νέους ερευνητές, που καλούνται να παρουσιάσουν εργασίες τους μέσω 20λεπτων ομιλιών. Η θεματολογία των ομιλιών περιλαμβάνει τις φιλολογικές σπουδές (γλωσσολογία, κριτική κειμένου, φιλολογική ανάλυση), την παλαιογραφία/παπυρολογία, την επιγραφική και τις κοινωνικές σπουδές (μετάδοση της σκέψης, δημιουργία ταυτοτήτων).

Γλώσσες επικοινωνίας: αγγλικά, ισπανικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν περιλήψεις των ομιλιών τους, έκτασης 300-500 λέξεων, με λέξεις-κλειδιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[email protected]

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τίτλο ενότητας ( π.χ. Υλικές Πηγές/Παπυρολογία), ονοματεπώνυμο εισηγητή, τίτλο πτυχίου, χρόνο απόκτησης διδακτορικού ( για όσους έχουν), Πανεπιστήμιο ή Επιστημονικό Κέντρο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 22 Ιουλίου 2012.