Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών» από το ΕΣΠΑ, πράξη που κατέθεσε ο Δήμος Ρεθύμνου και το Τμήμα Πληροφορικής του τον Δεκέμβριο του 2011.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 309.000 ευρώ και αποτελεί μέρος ενός συνόλου έργων πληροφορικής που έχουν εγκριθεί από την Ψηφιακή Σύγκλιση και θα υλοποιηθούν στο Δήμο, κατά το χρονικό διάστημα 2012-2013, συνολικού προϋπολογισμού 876.000 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο οποίος θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί την πολιτισμική κληρονομιά, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο επιστημονικής αρτιότητας, ποιότητας και πολύγλωσσης παρουσίας των συλλογών και των μνημείων του Δήμου Ρεθύμνου.

Τα Μουσεία και οι Συλλογές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο αποτελούν σημαντικότατους χώρους της σύγχρονης-λαϊκής καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της φυσικής ιστορίας και της θαλάσσιας ζωής του τόπου και είναι τα εξής: Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο, Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, Συλλογή Ενάλιας Ζωής και Συλλογή Φραντζεσκάκη.

Με το έργο αυτό, θα καλυφθούν οι ανάγκες ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των Συλλογών και των Μουσείων που βρίσκονται στο Δήμο Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί και θα προβληθεί η πολιτιστική κληρονομιά, μέσω θεματικών διαδρομών για τους επισκέπτες και τους κατοίκους του Ρεθύμνου και της περιφέρειάς του.

Οι διαδρομές αυτές θα αποτελέσουν σημείο επαφής της ιστορίας, της φυσικής και της θαλάσσιας ζωής, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των σύγχρονων δράσεων πολιτισμού, συνδέοντας έτσι τη σύγχρονη πόλη με την παλιά.

Το έργο αναπτύσσεται σε πολλαπλούς τομείς και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, μεταξύ των οποίων: Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση των εκθεμάτων των συλλογών, ανάπτυξη διαδραστικών διαδρομών, ανάπτυξη εκπαιδευτικής-ψυχαγωγικής πλατφόρμας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες.

«Εκτιμάται ότι η προβολή των Συλλογών του Δήμου Ρεθύμνου μέσω διαδικτύου θα συμβάλει ενεργά στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική, η οποία θα μπορεί να κάνει χρήση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς», αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, στους βασικούς προσανατολισμούς του έργου εντάσσεται και η βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος προς τους επισκέπτες της περιοχής του Ρεθύμνου. Mε την ανάπτυξη του έργου, οι συλλογές, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στον Δήμο Ρεθύμνου θα αποτελέσουν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή, ενισχύοντας σημαντικά το πολιτιστικό και τουριστικό υπόβαθρο της περιοχής.