Συνεχίζονται οι επαφές Δήμου Ηρακλείου και ΥΠΠΟΤ για την Κνωσό.

Μετά την πρόσφατη έγκριση από το ΥΠΠΟΤ ώστε να προχωρήσουν τα έργα, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης , τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων – Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ), προχώρησαν σε αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο και στα γειτονικά μνημεία των οποίων εξετάζεται η ενοποίηση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, εκτός από τη μεγάλη αρχαιολογική σημασία των μνημείων που περιβάλλουν το χώρο της Κνωσού, όπως η Βίλα Αριάδνη, η Βίλα Διονύσου, ο Τάφος – Ιερό, η Βασιλική Έπαυλη, η Κατοικία του Αρχιερέα, το Καραβάν Σαράϊ, κ.τ.λ., η χωροταξική τους κατανομή είναι τέτοια,  που όχι μόνο δεν δημιουργεί προβλήματα στη σύνδεσή τους με τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο, αλλά αντίθετα προσφέρεται ιδιαίτερα για ελκυστικές περιπατητικές διαδρομές με ήπιες παρεμβάσεις, που συνάδουν με τη σπουδαιότητα και την όλη μορφή του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν επίσης η Λεωφ. Κνωσού από το ύψος του Βενιζέλειου Νοσοκομείου περίπου, ο χώρος στάθμευσης, καθώς και τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων που γειτνιάζουν με τον Αρχαιολογικό χώρο, με στόχευση την καθιέρωση Συγκεκριμένης Τυπολογίας.

Τα πρώτα συμπεράσματα για την μελέτη τόνισε ο Δήμαρχος θα είναι στη διάθεσή του Δήμου σύντομα, όπως δεσμεύτηκαν τα αρμόδια στελέχη.