Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του University College του Δουβλίνου (Ιρλανδία) προκηρύσσει μία θέση διδάσκοντα Κλασικής Αρχαιολογίας διάρκειας τεσσάρων χρόνων, με έναρξη την 12η Σεπτεμβρίου 2012. Εκτός από διδάσκων – ερευνητής, ο επιτυχής υποψήφιος πρόκειται να είναι και επιμελητής του Κλασικού Μουσείου του University College. Ομισθός κυμαίνεται σε €31,820 – €73,307 ετησίως.

Στα καθήκοντα του νέου διδάσκοντα περιλαμβάνονται η διδασκαλία μαθημάτων, η επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών, η έρευνα καθώς και η αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων του Τμήματος. Ως επιμελητής  του Μουσείου επίσης θα είναι επιφορτισμένος με την προστασία, την καταγραφή, την έκθεση και την ασφαλή αποθήκευση των αντικειμένων, την οργάνωση ειδικών εκθέσεων και την προώθηση έρευνας σχετικής με τη δημοσίευση αρχαιοτήτων.

Αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω εγγραφής στο σύστημα του Πανεπιστημίου από το ειδικό link.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012.