Η ανέγερση ενός νέου μουσείου αρχίζει! Στην Ελεύθερνα της Κρήτης, τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο με τα εκπληκτικά ευρήματα, που έχει φέρει στο φως ο καθηγητής κ. Νίκος Σταμπολίδης από τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, αρχίζει να κατασκευάζεται το μουσείο που θα τα στεγάσει.

Με εμβαδόν 1.630 τ.μ. αλλά απόλυτα ενταγμένο στο τοπίο, δίνοντας μάλιστα την αίσθηση ότι αναδύεται μέσα από τα σπλάχνα της κρητικής γης, το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα κ. Δημήτρη Κουτσογιάννη, ο οποίος άλλωστε έχει σχεδιάσει και το εξαιρετικής αισθητικής στέγαστρο του αρχαιολογικού χώρου.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μόλις υπογράφηκε από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ανάδοχο εργολαβική εταιρεία ενώ ο προϋπολογισμός του είναι 2.400.000 (με Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με την σύμβαση εξάλλου, θα πρέπει να έχει εκτελεστεί εντός ενός έτους (με παράταση μόνον ενός μηνός). Έτσι, η έναρξη της λειτουργίας του μουσείου θα μπορούσε να γίνει στα τέλη του 2013 ή στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Τις αμέσως επόμενες ημέρες άλλωστε – και αναλόγως της ταχύτητας εκτέλεσης του έργου _ θα αρχίσουν και οι σχετικοί διαγωνισμοί για τις προμήθειες που θα εκτελεστούν για τις προθήκες και την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.

Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας βρίσκεται ανάμεσα στις σημερινές Κοινότητες της Ελεύθερνας και της Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ). Σ΄αυτό το κτίριο πρόκειται να αναδειχθούν οι αρχαιότητες που έχουν προκύψει από τις αρχαιολογικές έρευνες – και συνεχίζουν διαρκώς να έρχονται στο φως. Η ανασκαφή της νεκρόπολης της Ελεύθερνας έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 10 καλύτερες παγκοσμίως σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας στις αρχές του 2010. Η μουσειολογική -μουσειογραφική μελέτη και η μεγάλη πείρα του κ. Σταμπολίδη σε αρχαιολογικές εκθέσεις εγγυώνται το αποτέλεσμα.