Μετά από μια διακοπή,  λόγων των πολιτικών γεγονότων στην Αίγυπτο, ξεκινά και πάλι τις ανασκαφικές της εργασίες η ισπανική ομάδα που εργάζεται στην περιοχή Ihnasya El-Medina (Ηρακλεόπολις Μάγκνα).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, που εργάζεται με επικεφαλής την δρα M. Carmen Perez Die, στα σχέδια για την περίοδο αυτή συγκαταλέγονται η συνέχιση των εργασιών στον ναό του τοπικού κριαρόμορφου θεού Heryshef, τη συντήρηση αντικειμένων από νεκροταφείο της Πρώτης Ενδιάμεσης Περιόδου και του πρώιμου Μέσου Βασιλείου, η επιφανειακή έρευνα σε ορισμένες περιοχές της θέσης αλλά και η επιθεώρηση της θέσης για τυχόν ζημιές.

Στην Ηρακλεόπολη τοποθετείται η πρωτεύουσα των βασιλέων της 9ης και 10ης φαραωνικής δυναστείας, μιας ιστορικής περιόδου ταραγμένης και αινιγματικής. H ισπανική αρχαιολογική αποστολή εργάζεται στη θέση από τη δεκαετία του 1970 και έχει φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα από διάφορες ιστορικές περιόδους.