Η Σχολή Ιστορίας, αρχαιολογίας και Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος που επικεντρώνεται στην Ύστερη Αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το Ισλάμ.

Το πρόγραμμα που έχει χαρακτηρισμό Master of Science (MSc), έχει στόχο τη μελέτη της γλώσσας και λογοτεχνίας, της αρχαιολογίας και του πολιτισμού της μακράς περιόδου της Ύστερης Αρχαιότητας. Έτσι, ανάμεσα στις επιλογές των φοιτητών αναφέρονται μαθήματα Αραβικής γλώσσας, Περσικής γλώσσας, Αρχαιολογίας, Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικών γλωσσών και Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Θεολογίας.

Υπεύθυνος προγράμματος:

καθηγητής Jim Crow

τηλ. +44 (0)131 650 2455

email. jim.crow@ed.ac.uk