Η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με εντολή την άμεση υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς και για την περαιτέρω αξιολόγηση των κινδύνων προς τους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ο επανακαθορισμός βάσει των νέων δεδομένων των μέτρων ασφαλείας, η αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται, και η εκπαίδευση των στελεχών του ΥΠΠΟΤ, που χειρίζονται θέματα ασφαλείας, είναι το πρώτο μέτρο το οποίο έλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά την ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία, το πρωινό της περασμένης Παρασκευής.

Χρέη Προέδρου της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων εκτελεί ο Σωτήρης Τσενές, Αντιστράτηγος ε.α Ε.Λ.Α.Σ., επίτιμος διευθυντής ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Η ομάδα αποτελείται από τους: Κώστα Φρησίρα (Διευθυντής Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος), Νίκο Χαρμαλιά (Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ομάδα Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Υπομηχανικός), Ελένη Κουρίνου (Έφορος Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως), Αγγελική Κοτταρίδη (Έφορος Αρχαιοτήτων Βεργίνας-Πέλλας), Σουζάνα Καπελώνη-Χούλια (Διευθύντρια Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών).

Η Ομάδα εργασίας θα εποπτεύεται και θα αναφέρεται σε καθημερινή βάση στη γ.γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, η οποία και θα ενημερώνει σε καθημερινή βάση τον κ. Γερουλάνο.

Τα πρώτα μέτρα που πρότεινε η Ομάδα Εργασίας είναι τα εξής:

1. Ενίσχυση του συστήματος εποπτείας-ελέγχου. Στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους καθορίζεται σχετικό πρόγραμμα εποπτείας-ελέγχου των δημοσίων αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών, το οποίο θα περιλαμβάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που θα διενεργούνται σε 24ωρη βάση. Στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα συμβάλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με σχέδιο επιτήρησης των Μουσείων της επικράτειας και υποστήριξης του φυλακτικού τους προσωπικού.

2. Ταχύρρυθμη εκπαίδευση του φυλακτικού προσωπικού. Η εκπαίδευση, σεμιναριακού τύπου, προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Άμεση έκδοση εγχειριδίου οδηγιών ασφαλείας. Συντάσσεται εγχειρίδιο για θέματα ασφάλειας, αυτοπροστασίας, πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, καθώς και εντατικοποίησης της συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία).

4. Εξοπλισμός. Επεκτείνονται και αναβαθμίζονται τα συστήματα (πυρανίχνευσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) στο σύνολο των δημοσίων αρχαιολογικών μουσείων. Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω μουσεία, καθώς και οι συλλογές διαθέτουν ήδη σύστημα συναγερμού, συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), που λειτουργεί στο ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Παράλληλα ήδη υπάρχει συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να συνδράμει στη φύλαξη των μουσείων, ενώ είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ, που έχει διαταχθεί με εντολή του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου μετά την ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία.