Το μηδέν (0) πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τους Βαβυλώνιους τη 2η χιλιετηρίδα π.Χ. Στη συνέχεια, και ανεξάρτητα από αυτούς, οι Μάγιας το εφηύραν τον 3ο αιώνα μ.Χ. και ακολούθησαν οι Ινδοί τον 5ο αιώνα.

Η γενικευμένη όμως χρήση του στην Ευρώπη τον 10ο αιώνα μ.Χ. οφείλεται στους Άραβες, οι οποίοι το ενσωμάτωσαν στο αριθμητικό τους σύστημα.

Είναι το τελευταίο, το πιο πρόσφατο αριθμητικό σύμβολο. Είναι το σύμβολο με το οποίο σημειώνεται το σημείο εκκίνησης στη Γεωμετρία. Είναι ο αριθμός που στις αρχές του 20ού αιώνα συμβολίζει συγχρόνως το θετικό και το αρνητικό, που είναι ουδέτερος (χωρίς αξία) όταν προστίθεται σε έναν αριθμό και που επιτρέπει στη διαίρεση να αγγίξει το άπειρο.

Λόγω της δύναμης του συμβολισμού του, απέκτησε και μυστικιστικές διαστάσεις ως «τίποτα» και «παν», το οποίο χάρη στην ενέργεια που περικλείει συχνά συμβολίζει το «θείον».