Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠ κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Δεκεμβρίου 2011, αποφάσισε ομόφωνα, την παράταση υποβολής προτάσεων για τον διαγωνισμό ιδεών «Ενιαία εικόνα και ταυτότητα για τα Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας» έως τις 26 Ιανουαρίου 2012.

Το διαγωνισμό διοργανώνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση Υπηρεσιών των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων».

Στόχος του είναι η ενοποίηση της εικόνας και της ταυτότητας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αναζητούνται προτάσεις για το λογότυπο «Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας», τις εφαρμογές τους και τη σήμανση σημείων εξυπηρέτησης επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα (άνω των 18 ετών) και απευθύνεται σε γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Την επιλογή θα κάνει 7μελής Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους ή διακριθέντες εκπροσώπους των οικείων επιστημών ή τεχνών.

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία των 12.000, 6.000 και 3.000 ευρώ και 2 έπαινοι των 1.000 ευρώ. Ο ένας εκ των δύο επαίνων θα απονεμηθεί βάσει της ψηφοφορίας του κοινού, η οποία θα διεξαχθεί στο Διαδίκτυο.

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό Ιδεών μπορείτε να βρείτε στο: ideas.culture.gr και στο www.culture.gr