Συλλέκτης, που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, δημιούργησε επί 55 έτη (1956-2011) τη «Μεγάλη Επιστημονική Βιβλιοθήκη Ανθρωπιστικών Σπουδών» που αποτελείται από 10.000 τόμους!

Η τιμή εκκίνησης για τη δημοπράτησή της ανέρχεται σε 400.000-500.000 ευρώ και ως εκ τούτου δεν απευθύνεται σε κοινούς θνητούς. Πρέπει να βρεθεί κάποιο ίδρυμα, κάποιος πολιτιστικός οργανισμός ή κάποιος ευεργέτης, ο οποίος θα αποφασίσει ότι ορισμένα πολιτιστικά αγαθά αξίζουν πιο πολύ από την αγοραία τιμή τους.

Η βιβλιοθήκη του θα δημοπρατηθεί ως αδιάσπαστο ενιαίο σύνολο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, στις 7 μ.μ., στην Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός (Καρύτση 8), κατά τη διάρκεια της 105ης Δημοπρασίας Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων.

15 ενότητες

Η προς δημοπράτηση συλλογή βιβλίων περιλαμβάνει δεκαπέντε θεματικές ενότητες: 1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Κλασική Αρχαιολογία (1.839 τίτλοι). 2. Λατινική Φιλολογία και Ρωμαϊκή Ιστορία (724 τίτλοι). 3. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (306 τίτλοι). 4. Φιλοσοφία (985 τίτλοι). 5. Βυζαντική Ιστορία και Τέχνη (1.551 τίτλοι). 6. Μεσαιωνική Ιστορία (233 τίτλοι). 7. Γαλλική Λογοτεχνία από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 20ό αιώνα (1.904 τίτλοι). 8. Ιστορία της Γαλλίας (265 τίτλοι). 9. Ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης (485 τίτλοι). 10. Ιστορία του Ναπολέοντα (117 τίτλοι). 11. Ιστορία του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με έμφαση στον Ουίνστον Τσόρτσιλ (359 τίτλοι). 12. Ρωσική Λογοτεχνία (389 τίτλοι). 13. Ιστορία της Ρωσίας (152 τίτλοι). 14. Κοινωνιολογία (213 τίτλοι). 15. Εκδόσεις από την «Collection – Les Grands Penseurs» (8 τίτλοι).

Ελληνικού ενδιαφέροντος

Στον κατάλογο της «Βιβλιοφιλίας» (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011) διαβάζουμε την περιγραφή της δρος Ιστορίας της Τέχνης Ξανθής Προεστάκη: «Είναι ελληνικού ενδιαφέροντος και έχει συσταθεί με άξονα τον ελληνικό πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα σε συνάρτηση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το σύνολο της Βιβλιοθήκης καλύπτεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και αποτελείται τόσο από θεμελιώδη έργα γενικού περιεχομένου όσο και από σημαντικές μονογραφίες. Κινείται κυρίως στον 20ό αι. Ενα μικρό ποσοστό περιλαμβάνει βιβλία του 19ου αιώνα, ενώ πολύ λίγα ανήκουν στους 17ο και 18ο αι. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι δυσεύρετες προπολεμικές εκδόσεις των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι.».

Info: Βιβλιοπωλείο της «Βιβλιοφιλίας», Μαυρομιχάλη 7, τηλ.: 210-3614332 και 3623917, κιν.: 6944-256369.