Σε τρεις αιώνες από το 1841 μέχρι σήμερα, απλώνεται η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας. Σε μια σχεδόν παράλληλη διαδρομή με το νεοελληνικό κράτος, το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ξεκινά την πορεία του λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και συνδέεται άρρηκτα τόσο με την αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων που γνώρισε η χώρα όσο και με τους εθνικούς αγώνες που έδωσε.

Τα προσφυγικά δάνεια, η ενίσχυση της γεωργίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας, η θεσμοθέτηση δημόσιων διαγωνισμών και πολλοί ακόμα σταθμοί στην ιστορία της Εθνικής Τράπεζας αλλά και της Ελλάδος αναδεικνύονται μέσα από την έκθεση «170 Χρόνια Εθνική Τράπεζα: 1841-2011» που εγκαινιάζεται την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου (ώρα 20.00) στο κτίριο της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια.

Οι συλλογές και το αρχειακό υλικό που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από τον πολιτιστικό πλούτο που διέσωσε η Εθνική και απόκεινται σήμερα στο Ιστορικό της Αρχείο, καθώς και στην καλλιτεχνική συλλογή της Τράπεζας.

Τραπεζογραμμάτια και νομίσματα διαφορετικών εκδόσεων ιδιαίτερου ιστορικού και εικαστικού ενδιαφέροντος (μια και η Τράπεζα άσκησε το εκδοτικό προνόμιο, αποκλειστικά ή εκ παραλλήλου με άλλες εκδοτικές τράπεζες για ογδόντα επτά χρόνια μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928), πρωτότυπα θεσμικά κείμενα, ομολογίες δανείων και τεχνικών μελετών, πιστωτικά κατάστιχα του 19ου αιώνα, μετοχές και άλλα τεκμήρια σχετικά με τη δανειοδότηση ή την ίδια τη συμμετοχή της Τράπεζας με κεφάλαιά της, καθώς και πίνακες και διαγράμματα αφηγούνται αυτή τη διαδρομή.

Τέλος, σε ξεχωριστές ενότητες προβάλλεται ένα σημαντικό μέρος από την προσφορά της Τράπεζας στον τομέα του πολιτισμού, της επιστήμης και της τέχνης. Τα αντικείμενα από το μηχανολογικό εξοπλισμό της Τράπεζας που παρουσιάζονται στην έκθεση συμβολίζουν την τεχνολογική εξέλιξη από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα με την οποία η Εθνική συμπορεύτηκε.

Διαχρονικά, η Τράπεζα αποδίδει επίσης ιδιαίτερη μέριμνα στην κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων της με συνέπεια αυτά να σηματοδοτούν σημαντικούς σταθμούς της αρχιτεκτονικής εξέλιξης στον τόπο μας. Στην έκθεση παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά σχέδια και φωτογραφίες των κτιρίων της Εθνικής που προωθούν την αρχιτεκτονική αναζήτηση.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 έως την Κυριακή 22 Ιανουαρίου του 2012.