“Η νεότερη ελληνική ιστορία στον ψηφιακό χώρο: διαφύλαξη, παρουσίαση και διδασκαλία του παρελθόντος”. “Μαθαίνοντας τον πολιτισμό μέσα από τα ηχοτοπία της πόλης”. “Είναι το ρήγμα του Σπηλίου στην Κρήτη υπεύθυνο για τη διπλή καταστροφή της Φαιστού κατά τη Μινωική Περίοδο; “. “Ψηφιακές τεχνολογίες και ανασκαφές στην Πόλη της Κύπρου”.

Πρόκειται για τους τίτλους τεσσάρων από τα δεκαοκτώ επιστημονικά προγράμματα που αποφάσισε να επιδοτήσει φέτος το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Τίτλοι που αντανακλούν τη συμβολή της αρχαιολογίας και  της ιστορίας στο σύγχρονο κόσμο όπως την οραματίζονται οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος, οι οποίοι επέλεξαν να ενισχύσουν τις αντίστοιχες μελέτες.

Από το 2008 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει εντάξει στις δραστηριότητές του τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών χρονικής διάρκειας ενός έτους. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι μελέτες προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς τομείς, εντάσσονται όμως σε τρεις μεγάλες ομάδες: Ανθρωπιστικές επιστήμες, Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής.

Φέτος, οι προτάσεις στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών άγγιξαν τις 348, με τις τέσσερις παραπάνω να γίνονται δεκτές. Οι υπόλοιπες επιτυχείς προτάσεις αφορούν κυρίως τους τομείς της υγείας και της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ εμπλέκουν συνολικά 70 επιστήμονες και ερευνητές από 30 ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.