Ακρόπολη και Εκπαίδευση, Κ. Χατζηασλάνη – Ε. Καϊμάρα – Α. Λεοντή (επιμ.), εκδ. ΥΠΠΟΤ – Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Αθήνα 2011, 192 σελ.

ISBN 978-960-214-983-6

 

Από το 1987 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ξεκίνησε να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ακρόπολη, με στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να διευκολύνει την επαφή των μαθητών με την τέχνη και την αρχιτεκτονική της κλασικής αρχαιότητας, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τη σχολική διδασκαλία.

Το βιβλίο Ακρόπολη και Εκπαίδευση παρουσιάζει την αλληλεπίδραση της μουσειακής με τη σχολική εκπαίδευση και αναδεικνύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το συνδυασμό και τη συνεργασία τους. Αποτελείται από δύο μέρη.

Στο πρώτο περιγράφονται οι δράσεις του Τμήματος Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία 25 χρόνια, προκειμένου οι γνώσεις για τη ζωή και την τέχνη της αρχαιότητας να γίνουν πιο ελκυστικές και κατανοητές από τους μαθητές, και σαφείς και αναπτύξιμες από τους εκπαιδευτικούς.

Τα κεφάλαια έχουν οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε εύκολα ο αναγνώστης να μπορεί να εντοπίσει το πρόγραμμα ή το εκπαιδευτικό υλικό που τον ενδιαφέρει και να τα χρησιμοποιήσει.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται ένας αριθμός επιλεγμένων εργασιών-εφαρμογών που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς και μαθητές διαφόρων σχολείων της χώρας.

Το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό για να πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτικός προγράμματα για την Ακρόπολη και την κλασική αρχαιότητα.