«Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας» διοργανώνει η Αρχαιολογική-Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Ακρόπολη της Αρχαίας Θεστίας Αιτωλίας και συγκεκριμένα στον Βλοχό Καινουργίου, στις 8, 9 και 10 Ιουνίου 2012.

Τα θέματα του Συνεδρίου αναφέρονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας διαχρονικά.

Θεματικές ενότητες :

1. Ιστορία: Αρχαιότητα, Βυζαντινή περίοδος, Τουρκοκρατία, Μεσαιωνικοί Χρόνοι, νεότεροι Χρόνοι.

2. Αρχαιολογία: Προϊστορικά, Κλασικά, Βυζαντινά, Βενετικά, Χριστιανικά, Οθωμανικά, Νεότερα.

3. Ιστορική Γεωγραφία και Λαογραφία: οικισμοί, οργάνωση της καθημερινής ζωής, παραδόσεις, γλώσσα, λαϊκός πολιτισμός, εκπαίδευση, εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομία.

4. Γραμματεία (Ιστορικά, λογοτεχνικά, επιστολές, σιγίλια, χρυσόβουλα, θυμήσεις κ.λπ.)

5. Εκκλησιαστικά αρχεία.

Οι Εισηγητές να προτείνουν και άλλα θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν το δελτίο συμμετοχής, συνοδευόμενο από περίληψη του θέματός τους, υποχρεωτικά, εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας, μέχρι τις 30/11/ 2011.

Πληροφορίες: nerantzis@sch.gr, τηλ.: 6944 268535

ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ