Άγνωστο στην έρευνα μυκηναϊκό νεκροταφείο αποκαλύφθηκε δέκα χιλιόμετρα βορειoδυτικά του Λεωνιδίου, κοντά στο χωριό Βασκίνα, στη θέση «Σοχά».

Ο εντοπισμός του νεκροταφείου έγινε από τη ΛΘ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Ακολούθησε σωστική ανασκαφή, με την υποστήριξη του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, η οποία έφερε στο φως πέντε κιβωτιόσχημους τάφους, οι οποίοι είχαν δεχτεί περισσότερους του ενός νεκρούς.

Μεταξύ των κτερισμάτων ξεχωρίζουν πήλινα συμποτικά αγγεία, λίθινα σφοντύλια και χάλκινη περόνη.

Τα ευρήματα τοποθετούνται χρονολογικά στον 14ο αι. π.Χ.