Ένα ολοκληρωμένο λογισμικό που διαχειρίζεται τη χωρική πληροφορία και το σύνολο των δεδομένων μειώνει τον χρόνο των αρχαιολογικών ανασκαφών και βελτιώνει την ακρίβεια των ερευνών.

Η όλη εφαρμογή δημιουργήθηκε από ομάδα ερευνητών του Α.Π.Θ. και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ανασκαφή στα Παλιάμπελα Κολινδρού Πιερίας.

«Το σύστημα εφαρμόζει τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε συνδυασμό με τρισδιάστατη φωτογραμμετρία και λεπτομερείς ψηφιακές βάσεις δεδομένων και παράγει με εύκολο τρόπο τρισδιάστατες εικόνες της ανασκαφής στις οποίες συνδυάζει σχεδιαστικές αποτυπώσεις, τη θέση των ευρημάτων και ψηφιακή φωτογραφία», δήλωσε στο «Έθνος» ο καθηγητής του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και υπεύθυνος της ανασκαφής στα Παλιάμπελα, Κωνσταντίνος Κωτσάκης.

Εκτός από την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει στους αρχαιολόγους, το σύστημα αυτό βοηθά και στη δημιουργία τρισδιάστατων φωτογραφιών για τα μουσεία, ενώ λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια, μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας και βελτιώνει κατακόρυφα την ακρίβεια και την ποιότητα της τεκμηρίωσης.

Το σύστημα έχει διαδραστική αρχιτεκτονική, επιτρέποντας στον χρήστη να θέσει οποιαδήποτε ερώτηση στα δεδομένα και να έχει τρισδιάστατες εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες ή αναπαραστάσεις.

«Αποτελεί έτσι ένα πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο για τον ανασκαφέα και τον μελετητή, αλλά και ένα εξαιρετικό μέσο απεικόνισης για το ευρύ κοινό που μπορεί να έχει στη διάθεσή του μια λεπτομερή εικόνα της πορείας της ανασκαφής, σε κάθε στάδιό της», ανέφερε ο κ. Κωτσάκης.

Στην εφαρμογή και στη βελτίωση του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2004-2005 με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, συμμετείχε και η πανεπιστημιακή ανασκαφή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, με στόχο την κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του οικισμού και την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών αναπαραστάσεων των αρχιτεκτονικών φάσεων του οικισμού.

Από τους πρώτους

Τα Παλιάμπελα Κολινδρού συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων οικισμών της Βορείου Ελλάδος, ενώ η Τούμπα Θεσσαλονίκης είναι μια σημαντική θέση της εποχής του Χαλκού (2000-3167 π.Χ.).