Έκθεση για τα εκατό χρόνια των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στο νησί της Θάσου, παρουσιάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας, υπό τη διοργάνωση της ΙΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τη σχολή.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας του νησιού.

Το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό οργανώνεται σε θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν συνοπτικά τη δραστηριότητα της Γαλλικής Σχολής, τους ερευνητές που έδρασαν στο νησί, καθώς και το συγγραφικό έργο, που αποτέλεσε καρπό των ερευνών μιας εκατονταετηρίδας.

Η διοργάνωση εμπλουτίζεται με μια σημαντική έκθεση αρχαίων αντικειμένων, που προέρχονται από τις ανασκαφές της Γαλλικής Σχολής και φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου.

Παρουσιάζονται επίσης πολύτιμα έγγραφα-τεκμήρια από το ιστορικό αρχείο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, που αποτυπώνουν τα πρώτα βήματα της αρχαιολογικής έρευνας στο νησί.

Στη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται αρχαιολογική ταινία που παραχωρήθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου και παρουσιάζει την ιστορία του νησιού και το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά την αρχαιότητα.