Το Ινστιτούτο Κειμενικών Σπουδών και Ηλεκτρονικής Σύνταξης (Ιnstitute for Textual Scholarship and Electronic Editing ) στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας προκηρύσσει θέση επιστημονικού ερευνητή, διάρκειας τριών χρόνων, με αντικείμενο τις βιβλικές πηγές του 4ου και 5ου αι. μ.Χ.

Έργο του επιτυχόντος υποψηφίου θα είναι η εξέταση πρώιμων βιβλικών κειμένων σχολιασμού και η σύγκρισή τους με σχετικά κείμενα που συναντώνται σε χειρόγραφα. Ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του επιστημονικού προγράμματος καθώς και η μεταγραφή πρωτογενών κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή συγκαταλέγονται επίσης στα καθήκοντα του μελλοντικού ερευνητή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό σε συγγενές αντικείμενο, άριστη γνώση αρχαίων Ελληνικών ή Λατινικών και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2011