Δύο νέοι αρχαιολογικοί χώροι «γεννιούνται» κι ένας ακόμα διευρύνεται στην περιοχή των Καλαβρύτων, σύμφωνα με τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).

Πρόκειται για τους νέους αρχαιολογικούς χώρους, στη θέση «Κάστρο», που αφορά το μεσαιωνικό κάστρο των Καλαβρύτων, το οποίο σύμφωνα με πολλούς μελετητές ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Κύναιθα, και στην τοποθεσία «Γκρεμουλιάς», που πιθανότατα πήρε το όνομά της από τον Φράγκο βαρώνο Ωδεβέρτο ντε Τρεμουΐγ.

Τα Κύναιθα, που ιδρύθηκαν στους αρχαϊκούς χρόνους, αναφέρονται από τον Πολύβιο και τον Παυσανία. Ο τελευταίος είδε στην αγορά της πόλης βωμούς των θεών κι έναν ανδριάντα του αυτοκράτορα Αδριανού, ενώ μνημόνευσε το ιερό του Διονύσου, θεό για τον οποίο γινόταν ετήσια γιορτή στην οποία θυσιαζόταν ένας ταύρος. Κοντά στην πόλη υπήρχε και μια πηγή, η Άλυσσος, το νερό της οποίας πίστευαν ότι θεράπευε τη λύσσα. Ο Πολύβιος αναφέρει ότι τα Κύναιθα είχαν καταληφθεί από τους Αιτωλούς, που τα λεηλάτησαν, σκοτώνοντας πολλούς από τους κατοίκους τους, οι οποίοι εντέλει τα εγκατέλειψαν.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα της περιοχής έχουν εντοπιστεί στη θέση «Κιούπια», όπου βρέθηκε νεκροταφείο των ύστερων γεωμετρικών χρόνων. Συγκεκριμένα, σε παλιότερες ανασκαφές ήρθε στο φως ταφικός πίθος, με ένα εντυπωσιακό μπρούντζινο κράνος, που προστάτευε το κρανίο, το μέτωπο και τις γνάθους, αφήνοντας ακάλυπτο τον τράχηλο, ένα σιδερένιο ξίφος, δύο αιχμές ακοντίων, καθώς και δύο κνημίδες και μια αιχμή δόρατος από μπρούτζο. Στη θέση «Γκρεμουλιάς», τέλος, έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων τα ερείπια δωρικού ναού των ύστερων κλασικών χρόνων, διαστάσεων 35×14 μ., με μαρμάρινη κεράμωση, πολλά αρχιτεκτονικά μέλη και άλλα ευρήματα.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Πάου είναι κηρυγμένος από το 1976. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Πάος ήταν σημαντική πόλη των αρχαϊκών χρόνων και πατρίδα ενός από τους μνηστήρες της Αγαρίστης, κόρης του τυράννου της Σικυώνος Κλεισθένη. «Έρημη κώμη» τη χαρακτηρίζει ο Παυσανίας, που την επισκέφτηκε γύρω στα 170 μ.Χ. Στην ακρόπολη της Πάου έχουν βρεθεί λείψανα αρχαίας οχύρωσης, μήκους περίπου 550 μ., μια δεξαμενή με πήλινο αγωγό, θεμέλια οικοδομήματος, αναλημματικά τείχη, καθώς και τέσσερις πύργοι τετράγωνης κάτοψης, που είναι ενσωματωμένοι στην οχύρωση. Επίσης, κάτω από την ακρόπολη έχει εντοπιστεί αρχαίο νεκροταφείο, κεραμική, κτίσματα και νομίσματα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, ο αρχαιολογικός χώρος της Πάου διευρύνεται.