Θέση καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας προκηρύσσει το Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνίας του Πανεπιστήμιο του Άαρχους της Δανίας (University of Aarhus – Department of Culture and Society).

Η θέση είναι μόνιμη και εμπλέκει την ενασχόληση του επιτυχόντα υποψηφίου με τη διδασκαλία του αντικειμένου σε όλα τα επίπεδα καθώς και την έρευνα. Ο μισθός θα κριθεί με βάση την αρχαιότητα του επιτυχόντα υποψηφίου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, πανεπιστημιακούς τίτλους, πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων, αναφορά (statement) μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων και πληροφοριακά σημειώματα για ερευνητικά ενδιαφέροντα, διδακτικό αντικείμενο (ύλη) και πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία. Συντάσσεται στα Αγγλικά και αποστέλλεται μέσω διαδικτύου μέσα από ειδική φόρμα όπου επισυνάπτεται και το σχετικό υλικό.

Ζητείται επίσης η ταχυδρομική υποβολή μέχρι οκτώ επιστημονικών άρθρων, σε τρία αντίγραφα το καθένα στη διεύθυνση: Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg, Denmark.

Το έντυπο υλικό σχετικά με την αίτηση  θα πρέπει να φέρει τον κωδικό no 2011-211/1-11.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/08/2011

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επικεφαλής του τμήματος Bjarke Paarup μέσω διαδικτύου ([email protected]) ή τηλεφωνικά (0045 8942 4666).