Σύγχρονη επέμβαση με τη χρήση επίθετου χρώματος στην εγχάραξη των γραμμάτων σε επιγραφές που εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης διαπιστώθηκε ύστερα από (προφορική) καταγγελία στο Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αρχαιολόγου της αλλοδαπής. Το γεγονός επιβεβαίωσαν μέλη του Δ.Σ. με αυτοψία, ενώ το θέμα γνωρίζουν τόσο οι αρχαιολόγοι του Επιγραφικού Μουσείου όσο και ο κ. Άγγελος Ματθαίου, διακεκριμένος επιγραφικός και μέλος της Επιγραφικής Εταιρείας, που έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τον ΣΕΑ.

Η έφορος Ακρόπολης, Σταυρούλα Σαμαρτζίδου, που διενήργησε αυτοψία, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας στην έκθεσή της διαπίστωσε ότι η επέμβαση έχει πραγματικά γίνει. Σε επόμενο βήμα ζητήθηκε από τη ίδια και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης, Νίκο Μίνω, να προτείνουν τρόπους καθαρισμού των επιγραφών. Πάντως η «επέμβαση» είναι αναστρέψιμη και οι τρόποι καθαρισμού είναι απλοί, π.χ. με απιονισμένο νερό. Ωστόσο, δεν συνάγεται από πουθενά ότι είχε δοθεί άδεια από κάποιο αρμόδιο όργανο για μια τέτοια επέμβαση.

«Τέτοιου τύπου επεμβάσεις σε σημαντικά μνημεία, όπως ο ενεπίγραφος κίονας του Καλλιμάχου, το ψήφισμα των Μεθωναίων κ.ά., εκπίπτουν των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης. Είμαστε βέβαιοι ότι αν είχε υποβληθεί η σχετική μελέτη στα αρμόδια συμβούλια και στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, θα είχε γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. του Μουσείου ότι υπάρχουν άλλοι ενδεδειγμένοι τρόποι έκθεσης των επιγραφών, ώστε να είναι αναγνώσιμες στο ευρύ κοινό (ειδικός πλάγιος φωτισμός, μεταγραφή του κειμένου σε πινακίδα κ.λπ.) χωρίς καμιά αλλοίωση της αυθεντικής τους μορφής. Ακόμη περισσότερο θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί στη μουσειολογική μελέτη της έκθεσης του Μουσείου Ακρόπολης ο ενδεδειγμένος τρόπος έκθεσης των συγκεκριμένων επιγραφών, όπως γίνεται στις επανεκθέσεις και τα νέα μουσεία σε όλη την επικράτεια», αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΕΑ.