Δεν εγκρίθηκε, για μία ακόμη φορά, από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ η υποβληθείσα προμελέτη διαμόρφωσης του χώρου εκθέσεων και πολλαπλών χρήσεων στο διατηρητέο Κεντρικό Συγκρότημα Φυλακών της Γυάρου.

Ως εκ τούτου ζητήθηκε η υποβολή νέας προμελέτης στο συμβούλιο, η οποία θα έχει άξονα την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων στο μνημείο, για να μην αντιστρατεύεται η διαμόρφωσή του τον χαρακτήρα του ιστορικού χώρου.

Επίσης στη νέα προμελέτη χρειάζεται να ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις, όπως να απλοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι επεμβάσεις στους χώρους, να επανεξεταστεί ο πλήρης κλιματισμός του χώρου, να απλοποιηθεί η μορφή των υλικών στα πάνελ των εκθεμάτων, καθώς και να υπάρξει απλούστευση των κατακόρυφων στοιχείων και κάθετων δοκών.