Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Άρης Γιαννακίδης υπέγραψε την ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», προϋπολογισμού 1.645.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την ΙΗ′ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της μορφής του μνημείου τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τη χρήση του σε εκδηλώσεις πολιτισμού (Φεστιβάλ Θάσου). Περιλαμβάνει την αναστήλωση του προσκηνίου, την αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων των παρόδων, την αντικατάσταση της υπάρχουσας ξύλινης επένδυσης των εδωλίων που έχουν καταστραφεί, καθώς και εξομαλύνσεις κλίσεων στα πρανή του κοίλου.

Επίσης ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί με αντικαταστάσεις των περιφράξεων και των κιγκλιδωμάτων, ενώ θα καταστεί προσβάσιμος και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.