Το υπουργείο Πολιτισμού και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την πολιτισμική ανάπτυξη του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Η σύμβαση θα συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την υπογραφή της και από το Δήμο Ιωαννιτών, που είναι το τρίτο συμβαλλόμενο μέλος.

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων είναι θεματικό-τεχνολογικό και πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην προβιομηχανική εποχή. Ταυτοχρόνως, είναι και περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροτεχνίας στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά η έκθεση αναφέρεται κατά βάση στη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο αιώνα και μετά, ωστόσο δεν λείπουν αναφορές και στο παρελθόν.

Το έργο αναπτύσσεται εντός του Κάστρου (Ιτς Καλέ) και πιο συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης. Η μόνιμη έκθεση έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την τεχνολογία της αργυροτεχνίας μέσα από τη διαχρονική διάστασή της και να περιγράψει το πλέγμα εργαλειακού εξοπλισμού και τεχνικών. Ταυτόχρονα με την έμφαση που δίνεται στα Ιωάννινα και στην Ήπειρο αναδεικνύεται το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια, καθώς και η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, που συνδέεται στενά με την τέχνη του ασημιού.

Για την ανάπτυξη του έργου έχουν προσδιοριστεί 10 υποέργα. Πρόκειται για την αποκατάσταση τμήματος Κάστρου Ιωαννίνων για τη δημιουργία Μουσείου Αργυροτεχνίας, ειδικές εκθετικές κατασκευές, γραφιστική σύνθεση εποπτικού υλικού, οπτικοακουστικές παραγωγές, πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λπ. Ως χώρος διαμόρφωσης του έργου ορίστηκε τμήμα της ακρόπολης του Ιτς-Καλέ (κτίριο μαγειρίων, δυτικός προμαχώνας), το οποίο παραχωρήθηκε προσωρινά με υπουργική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 7,1 εκατ. ευρώ.