Η Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την «επιστημονική έρευνα επί παντός θέματος που αφορά τις Σέρρες και την περιοχή τους, και ειδικότερα τη συλλογή, διατήρηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του εν γένει ιστορικού, θεολογικού, φιλολογικού, δικαιικού, γλωσσικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και καλλιτεχνικού υλικού». Τα «Σερραϊκά Σύμμεικτα», ο πρώτος τόμος του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος της Εταιρείας εμπεριέχει άρθρα γραμμένα από «επί τόπου» ερευνητές τα οποία αναφέρονται σε θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά και καλλιτεχνικά, διοίκησης και πολεοδομίας, καθώς και εκκλησιαστικής ιστορίας, θέματα τα οποία χρονολογικά εκτείνονται από τη μεταβυζαντινή περίοδο έως τα μέσα του 20ού αιώνα.