Στον κατάλογο των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, προστίθενται τα ακόλουθα:

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη 8.30-15.00, Τετάρτη-Σάββατο 8.00-20.00)

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών (8.00-20.00)

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης (8.30-20.30, Δευτέρα 2.00-20.30)

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας από 10/6 (8.30-18.00, Δευτέρα 13.30-18.00)