Δύο νέα έργα πολιτισμού για την κεντρική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 2.052.515 ευρώ, παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» μετά τις σχετικές αποφάσεις του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Θύμιου Σώκου.

Το πρώτο έργο αφορά το Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής «Ιουστινιανός» στα Νέα Φλογητά, με προϋπολογισμό 1.406.765 ευρώ. Μεταξύ άλλων θα συνταχθεί μουσειολογική μελέτη για την επανάχρηση του Κεντρικού Κτιρίου ως Μουσείου Χριστιανικής Χαλκιδικής, και θα δημιουργηθούν δίκτυα υποδομής των κτιρίων που λειτουργούν ή προγραμματίζεται να λειτουργήσουν άμεσα (Κεντρικό, Μεμονωμένο και Παλαιό Κτίριο, Κολιγόσπιτα).

Το δεύτερο έργο, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, προβλέπει την αναβάθμιση των υποδομών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και έχει προϋπολογισμό 645.750 ευρώ.

Το περίφημο κτίριο που σχεδίασε ο Κυριάκος Κρόκος είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης. Ειδικότερα οι προτεινόμενες εργασίες αναβάθμισης των κτιριολογικών υποδομών του μουσείου αφορούν την επισκευή οικοδομικών στοιχείων που περιλαμβάνουν τμηματικές εργασίες επιστρώσεων, επενδύσεων, ελαιοχρωματισμών, μονώσεων και μερική αντικατάσταση υαλοπινάκων.