Έξι αρχαίοι Αιγυπτιακοί τάφοι πρόκειται να είναι σύντομα στη διάθεση του κοινού. Πρόκειται για τάφους ευγενών της ύστερης 18ης και της 19ης Δυναστείας που βρίσκονται στη νεκρόπολη της Σακάρας, κοντά στο Κάιρο.

Οι τάφοι ανήκαν σε μέλη μιας δυναμικής όπως φάνηκε αιγυπτιακής αριστοκρατίας. Μεταξύ των κτητόρων περιλαμβάνονται ο Μάϊα, θησαυροφύλακας του Τουτανκχαμών, ο Τία, γαμπρός του Σέτι Α΄ καθώς και ο Χορεμχέμπ, που έγινε φαραώ και τάφηκε τελικά στην Κοιλάδα των Βασιλέων. Οι υπόλοιποι τάφοι ανήκουν στους ευγενείς Μερινεϊθ, Πταχεμούια, και Πάι.

Τα μνημεία πάντως δεν υπολείπονται σε τίποτα των φαραωνικών. Αντίθετα με τους λαξευτούς στον βράχο τάφους ευγενών που υπάρχουν στις θηβαϊκές νεκροπόλεις – κοντά στο Λούξορ – οι τάφοι της Σακάρας είναι κτιστοί από πλίνθους και ασβεστόλιθο, μοιάζοντας με μικροσκοπικούς ναούς. Στο εσωτερικό τους φέρουν περίτεχνα ανάγλυφα όπου απεικονίζονται τα καθήκοντα των κτητόρων. Στον τάφο μάλιστα του Χορεμχέμπ σημειώνονται στα ανάγλυφα αλλαγές που αντικατοπτρίζουν την άνοδο του γοήτρου του, καταλήγοντας στην προσθήκη φαραωνικού ουραίου σε ορισμένες από τις μορφές.