Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου έργου στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 «Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στη Βρουλιά νότιας Ρόδου» προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θα προσληφθούν 1 αρχαιολόγος, 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και 1 συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 19/5/2011 μέχρι και 25/5/2011 στα γραφεία της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (οδός Ιπποτών, Ρόδος, ΤΚ 85 100, υπόψιν κ. Βαρβάρας Πέππα, τηλ. επικοινωνίας: 2241365201), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Βρουλιάς