Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος (επιμ.), Ο ναός της Αγίας Μαρίνας Κισσού. Ιστορία – Πολεοδομία – Αρχιτεκτονική – Εικονογραφία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, 108 σελ.
ISBN 978-960-8029-99-6

Μια έκδοση για το ναό της Αγίας Μαρίνας Κισσού, έναν από τους πιο αξιόλογους ναούς του Πηλίου και ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της ελληνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Το βιβλίο αποτελεί έργο εκλεκτών επιστημόνων, καταξιωμένων στα αντίστοιχα πεδία τους, και εμπλουτίζεται με κείμενο του ίδιου του ιερέα του ναού, θεολόγου, π. Μιχαήλ Μιχάλαρου.
Οι ειδικοί που συμμετέχουν καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο, το οποίο δίνει ζωή στα σχέδια της αποτύπωσης, εντάσσοντάς τα σε ένα πολυδιάστατο πλαίσιο της εποχής ανέγερσης και αρχικής λειτουργίας του ναού. Οι διαστάσεις που συναπαρτίζουν το πλαίσιο αυτό είναι η ιστορική, η κοινωνικο-οικονομική, η πολεοδομική, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και η ξυλογλυπτική. Ειδικά η πολεοδομική διάσταση, καλύπτεται από δημοσιευμένο παλαιότερα κείμενο του αείμνηστου λαογράφου του Πηλίου Κίτσου Α. Μακρή.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 116, Σεπτέμβριος 2010, Αρχαιολογικά Νέα)