Το αρχείο τευχών σε έντυπη μορφή έχει εξαντληθεί. Μπορείτε πάντα να βρείτε τα άρθρα του περιοδικού ανά τεύχος σε ψηφιακή μορφή, στον ιστότοπο της Αρχαιολογίας (κατηγορία Τεύχη), από όπου μπορείτε και να τα αποθηκεύσετε δωρεάν στον υπολογιστή σας.