Υποτροφίες ύψους 10.000 € για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προσφέρονται μέσω του προγράμματος VRIκα!. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από κοινού από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και επιχειρήσεις ή Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες καθώς και Ευρωπαίους φοιτητές, εκτός Γάλλων, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (Mεταπτυχιακό MSc, MBA ή Μάστερ εξειδίκευσης) στη Γαλλία.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει κατά προτεραιότητα κύκλους σπουδών που αφορούν στους τομείς της μηχανολογίας, των οικονομικών, της πληροφορικής ή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας, της νομικής και της αρχιτεκτονικής, χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται άλλες επιστήμες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει επίσης συνεργασία με Ανώτερες Γαλλικές Σχολές, οι οποίες προσφέρουν έκπτωση στα δίδακτρα τους.

Υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι 15 Μαΐου 2011 στην ιστοσελίδα: www.vrika.org/

Πληροφορίες
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τηλ.: 210 3398735, 210 3398739
E-mail: vrika@ifa.gr