Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη» προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Θα προσληφθούν 1 αρχαιολόγος, 1 αρχιτέκτονας-μηχανικός με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, 2 συντηρητές και 4 ειδικευμένοι εργάτες.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 05-04-2011 μέχρι 11-04-2011 στα γραφεία της ΙΘ´ ΕΠΚΑ (Αρχαιολογικό Μουσείο, Α. Συμεωνίδη 4, 691 00 Κομοτηνή, τηλ. 25310 22411, 21517), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.