Την εργασία τεχνιτών από το Αιγαίο στην Παλαιστίνη ήδη από τη Μέση Εποχή του Χαλκού συστήνει η μελέτη 100 τοιχογραφικών θραυσμάτων που βρέθηκαν στην αρχαία χανανιτική θέση Τελ Κάμπρι του σημερινού Ισραήλ. Πρόκειται για ευρήματα του 2008 και του 2009, τα οποία , σύμφωνα με τους ερευνητές Eric Cline, Assaf Yasur-Landau και Nurith Goshen προέρχονταν από το κονιαμένο πάτωμα και τους τοίχους ανακτορικού κτιρίου. Τα δείγματα αιγαιακής τέχνης στη θέση, όπως και στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι σπάνια. Στο ίδιο το Τελ Κάμπρι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα τέσσερα παραδείγματα αιγαιακών τοιχογραφιών, ένα από τα οποία – μικρογραφικό, που βρέθηκε από τους Kempinski και Νiemeier – παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο της Δυτικής Οικίας της Θήρας. Τα νέα ευρήματα όμως, εκτός από τη συνάφειά τους με αιγαιακά παραδείγματα, χρονολογούνται και σε μια περίοδο πρώιμη, όντας σχεδόν σύγχρονα με τα αντίστοιχα της θέσης Αλαλάκ (κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία) και σαφώς παλαιότερα από εκείνα της αιγυπτιακής Τελ ελ Ντάμπα και της συριακής Κάτνα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να εικάζουν ότι τα τοιχογραφήματα είναι έργο Αιγαίων ή εκπαιδευμένων στο Αιγαίο τεχνιτών που έφταναν στην Παλαιστίνη μέσω Κυπρίων μεσαζόντων.
Αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων πραγματοποιείται σε άρθρο του περιοδικού American Journal of Archaeology το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου.

Πηγή: American Journal of Archaeology, 01/04/11
Ζ.Ξ.