Πρέβεζα Β´, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, Τόμοι Ι-ΙΙ (συλλογικό έργο), Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Χρήστος Σταυράκος (επιστ. επιμ.), εκδ. Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Πρέβεζα 2010, 1.053 σελ.
Επιμέλεια έκδοσης: Νίκος Δ. Καράμπελας, Michael Stork

Δίτομο έργο που παρουσιάζει τα πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας, το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τον Δήμο Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2009.
Οι δύο τόμοι περιλαμβάνουν 60 κείμενα εισηγήσεων που οι θεματικές τους ποικίλλουν.