Πληθαίνει ο κατάλογος των μνημείων που μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία χάρη στην ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. Τελευταία προσθήκη το Ρωμαϊκό Ωδείο του Δίου. Το έργο «Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου. Προστασία, Συντήρηση» εντάχθηκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» με προϋπολογισμό 828.520 ευρώ και φορέα υλοποίησης την ΚΖ´ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το μνημείο
Το Ρωμαϊκό Ωδείο του Δίου ανήκει στο συγκρότημα των μεγάλων Θερμών (των δημοσίων λουτρών του Δίου), το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για μία μικρή στεγασμένη θεατρική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που χωρούσε 400 περίπου θεατές, ορθογώνια εξωτερικά, με ημικυκλική διάταξη καθισμάτων στο εσωτερικό και υποτυπώδες προσκήνιο.

Το έργο
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμπλήρωση της τρίτης βαθμίδας του κοίλου με πλίνθους, αναστήλωση των τεσσάρων ολόσωμων κιόνων του προσκηνίου στην αρχική τους θέση πάνω στο πόδιο, τοποθέτηση δαπέδων από ειδικό χαλίκι, ενώ θα γίνουν στερεωτικές εργασίες σε όλους τους εσωτερικούς τοίχους.

Πηγή: Πιερικοί Αντίλαλοι, 30/3/2011
Β.Η.