Για να ασχοληθούμε και πάλι με τα οστά των ανασκαφών…
Η δυνατή φωτιά επιδρά με δύο τρόπους στα οστά: από τη μια, τους προσδίδει ένα ασπρογάλαζο ή λευκό χρώμα και από την άλλη, τα συρρικνώνει.
Επομένως, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει με ακρίβεια, βάσει του μεγέθους των καμένων οστών, το μέγεθος του ζώου στο οποίο ανήκαν γιατί το συμπέρασμά του θα είναι ανακριβές!