Η  χημική ανάλυση που πραγματοποιείται στα μέταλλα μπορεί να μας δώσει την απάντηση για την προέλευση του χρυσού των Μυκηνών, της Τροίας αλλά και της Βουλγαρίας, όπου έχουν βρεθεί τάφοι παλαιότεροι με το πολύτιμο υλικό να απαντάται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Τα ευρήματα από την περιοχή γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα δείχνουν πως η επεξεργασία του χρυσού δεν ξεκίνησε από την Αίγυπτο, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα, αλλά στα Βαλκάνια.