Την τεχνική έκθεση για τη συντήρηση και τον καθαρισμό γλυπτών από τον Παρθενώνα και το Ερέχθειο ενέκρινε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), κατά τη συνεδρίασή του.

Πρόκειται για τη μέθοδο λέιζερ, που χρησιμοποιείται ήδη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης με σκοπό τη συντήρηση και την αποκατάσταση των Καρυάτιδων, ενώ έχει εφαρμοστεί και για τον καθαρισμό άλλων σημαντικών μνημείων, όπως τα γλυπτά της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.

Η μέθοδος προτάθηκε για πρώτη φορά το 1999 από τον αείμνηστο καθηγητή Θεόδωρο Σκουλικίδη ο οποίος, αξιολογώντας 42 μεθόδους που εφαρμόζονταν διεθνώς, ξεχώρισε τις τρεις, μεταξύ των οποίων και τη συγκεκριμένη.

Ήταν η περίοδος (Οκτώβριος 1999) που το ΚΑΣ ενέκρινε την έναρξη του έργου συντήρησης και στερέωσης της ζωφόρου, όχι όμως και τη χρήση λέιζερ. Προτιμήθηκαν άλλες πιο δοκιμασμένες μέθοδοι, που είχε ξεχωρίσει και ο καθηγητής: τη μικροψηγματοβολή, τις προσροφητικές αργίλους και την αναστροφή της γυψοποίησης.

Τα πειράματα όμως δεν σταμάτησαν. Από το 1999 έως το 2002 η μέθοδος με λέιζερ τελειοποιείται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης, δοκιμάζεται πιλοτικά σε μικρά δείγματα γλυπτών και θραυσμάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα και κερδίζει την εμπιστοσύνη των ειδικών.

Στη συνέχεια, το θέμα του καθαρισμού της ζωφόρου με λέιζερ επανέρχεται στο ΚΑΣ το 2002 και εγκρίνεται. Από τότε έχει εφαρμοστεί, εκτός από το σύνολο των λίθων της δυτικής ζωφόρου, στις ανατολικές μετόπες του Παρθενώνα, στα αετωματικά γλυπτά, στο σύμπλεγμα Κέκροπα και Πανδρόσου, σε λίθους από τη ζωφόρο της Αθηνάς Νίκης και στην Καρυάτιδα F.

Η μέθοδος βασίζεται στον συνδυασμό υπεριώδους και υπέρυθρου μήκους κύματος, ώστε να αποφεύγεται το κιτρίνισμα ή το γκριζάρισμα των επιφανειών. Μετά από 10 χρόνια χρήσης του συστήματος σε πολύ σημαντικά μνημεία, θεωρείται πλέον μια από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους για την απομάκρυνση των ρύπων που επικάθονται στα γλυπτά.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρόεδρος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, ο οποίος αναφέρθηκε στις κακώσεις που έχουν υποστεί οι Καρυάτιδες κατά τη διάρκεια των αιώνων. Φθορές οι οποίες αποτελούν κομμάτι της ιστορίας των μνημείων, καθώς κάθε φορά που κάτι αφαιρείται (π.χ. αιθάλη), κάτι καινούργιο αποκαλύπτεται από κάτω.

Σήμερα όμως φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλά χέρια. Ο έλεγχος του αέρα και του φωτός με ειδικά φίλτρα και μηχανήματα που πραγματοποιείται στο μουσείο, όπως ανέφερε ο καθηγητής, καθώς και εκείνος που θα γίνεται εφεξής από την πενταμελή επιτροπή, την οποία ενέκρινε το ΚΑΣ, δείχνει τη ιδιαίτερη μέριμνα που λαμβάνεται για την προστασία των… πληγωμένων Κορών.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις αρχαιολόγους, έναν συντηρητή και έναν χημικό μηχανικό, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στις Καρυάτιδες, λαμβάνοντας υπόψη και τις πληροφορίες από την υλοποίηση της μεθόδου στον καθαρισμό στη δυτική ζωφόρο. 

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ,  02/03/11