Νέα παρέμβαση για το Μουσείο Νεαπόλεως έκανε με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Θανάσης Δαβάκης, καλώντας το ΥΠΠΟΤ να προβεί άμεσα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου το έργο της ολοκλήρωσης του να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία του Μουσείου για την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής των Βοιών, αλλά και ολόκληρου του νομού, ο λάκωνας βουλευτής κατηγορεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΤ για απραξία.

Τονίζει δε, πως παρά την παρέλευση έξι μηνών από την προηγούμενη παρέμβασή του στη Βουλή για το ίδιο θέμα και τη δέσμευση του υφυπουργού κ. Νικητιάδη για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στον κωδικό «59» του ΠΕΠ 2007 – 2013, καμία ενέργεια εκ μέρους του ΥΠΠΟΤ δεν έχει γίνει.

Για τους παραπάνω λόγους ο κ. Δαβάκης ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:
Πότε θα ενταχθεί το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νεαπόλεως, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013;
Πότε η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα «ανοίξει» τον κωδικό 59, από τον οποίο και θα χρηματοδοτηθεί το έργο;
Ποιο το ύψος των χρημάτων που θα καταβληθούν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΟΤ για την ολοκλήρωση του έργου;

Πηγή: Λακωνικός Τύπος, 02/03/11