Εντυπωσιακός υπόγειος θάλαμος αποκαλύφθηκε στη Χάμα της Συρίας. Ο θάλαμος ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης κοντά στο τζαμί Μπαμπ αλ-Μπαλάντ της πόλης. Πρόκειται για αρχαία δεξαμενή συσσώρευσης υδάτων η οποία εξυπηρετούσε – και ως εκ τούτου συνδέεται με – διάφορα ιστορικά κτίρια της θέσης, όπως το ίδιο το τζαμί Μπαμπ αλ-Μπαλάντ, τον προσκυνηματικό χώρο του Abu al-Laith al-Samarkandi, το Χάνι Σαλίμ Χαμάντι και το τζαμί Ζαουιγιέτ ελ-Σιλσίλα. Η αίθουσα είναι μόνο το κορυφαίο τμήμα μιας μεγαλύτερης κατασκευής σκαμμένης στον μαλακό ασβεστόλιθο της περιοχής. Από το ευρύτερο αυτό μνημείο έχουν αποκαλυφθεί τετράγωνος χώρος διαστάσεων 15 Χ 3,25 μ. και ελλειψοειδές δωμάτιο διαμέτρου μεγαλύτερης των 5 μ.

Πηγή: Global Arab Network, 25/01/11

Ζ.Ξ.