Πάνω από 500 μεταλλικά αντικείμενα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή Bazgir Tepe στο Ιράν. Τα αντικείμενα είναι όλα από χαλκό και αντιπροσωπεύουν τόσο γεωργικά εργαλεία όσο και μαγειρικά σκεύη και όπλα, τα οποία χρονολογούνται 1.800 χρόνια πριν από σήμερα. Tεχνοτροπικά σχετίζονται με αντίστοιχα κατάλοιπα που είχαν εντοπιστεί στις θέσεις Turang Tepe και Teppeh Hesar του Ιράν καθώς και σε περιοχές των κρατών Ταζικιστάν και Τουρκμενιστάν, ενώ φαίνεται να συνδέονται με παρθική εγκατάσταση λείψανα της οποίας έχουν βρεθεί στο χώρο.

Στη θέση έχουν επίσης εντοπιστεί κατάλοιπα παλαιότερων περιόδων όπως κεραμική του 300 π.Χ. καθώς και της Αχαιμενιδικής περιόδου.

Πηγή: Τehran Times, 18/01/11
Ζ.Ξ.