Μείωση επισκεπτών κατά 15,3% σημειώθηκε στα μουσεία τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009 ενώ αντίστοιχη μείωση κατά 16,2% υπήρξε και όσον αφορά τις εισπράξεις. Από τον κανόνα δεν εξαιρέθηκε ούτε το νέο Μουσείο Ακρόπολης, που τον ίδιο μήνα εμφάνισε μείωση της επισκεψιμότητάς του κατά 8,49% (είχε 124.345 επισκέπτες) σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2010, αν και στις εισπράξεις του υπήρξε αύξηση κατά 4,77% (462.707 ευρώ).
Παρόμοια ήταν η εικόνα που διαμορφώθηκε στους αρχαιολογικούς χώρους, που είχαν μείωση των επισκεπτών κατά 9,2% και των αντίστοιχων εισπράξεων σε 10,3%
Η πτωτική τάση παρατηρήθηκε ωστόσο καθ΄ όλο το πρώτο εννεάμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 αφού η μείωση σε επισκέπτες μουσείων ήταν κατά 10,14% και σε εισπράξεις κατά 11,8%. Στους αρχαιολογικούς χώρους η μείωση ήταν κατά 6,56% αναφορικά με τους επισκέπτες και κατά 7,4% με τις εισπράξεις.
Να σημειωθεί ότι την μεγαλύτερη μείωση επισκεπτών (εννεάμηνο 2010 -εννεάμηνο 2009) είχε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας κατά 56,65% αλλά και ο αρχαιολογικός χώρος της όπου παρατηρήθηκε μείωση κατά 26,11%.
Τα δεδομένα αυτά δεν είναι ενθαρρυντικά, πόσο μάλλον που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων σε όλη τη χώρα. Από την άλλη δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι η κίνηση των μουσείων σχετίζεται άμεσα με τον τουρισμό και ακολουθεί την ανοδική ή πτωτική πορεία του.

Πηγή: Το Βήμα, Μ. Θερμού, 11/1/11