Τέσσερα πορτρέτα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως αυτά των Αποστόλων Πέτρου, Παύλου, Ιωάννη και Ανδρέα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στις κατακόμβες της Αγίας Θέκλας στη Ρώμη.
Τα τέσσερα πορτρέτα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς προέρχονται από τον τάφο κάποιας αριστοκράτισσας Ρωμαίας που είχε ασπαστεί τον Χριστιανισμό στο τέλος του 4ου αιώνα.